ÚČTOVNÍCTVO

MZDY

PERSONÁLNE VECI

DAŇOVÉ PRIZNANIA

Prioritou je individuálny prístup ku klientovi a jeho spokojnosť.

Vedenie účtovníctva

Danica Oravcová


Jesenského 54

911 01 Trenčín


Telefón: 0905 238 970

E-mail: danicaoravcova@gmail.comPonuka komplexných účtovníckych služieb


* vedenie účtovníctva pre právnické a fyzické osoby

* spracovanie DPH

* spracovanie miezd a personálnej agendy

* komunikácia s daňovým úradom a poisťovňami

* vypracovanie daňových priznaní