Postaráme sa o vaše účtovníctvo,mzdy,personálne veci,daňové priznania.

Prioritou je individuálny prístup ku klientovi a jeho spokojnosť.

Vedenie účtovníctva

Ponuka komplexných účtovníckych služieb

 

* vedenie účtovníctva pre právnické a fyzické osoby

* spracovanie DPH

* spracovanie miezd a personálnej agendy

* komunikácia s daňovým úradom a poisťovňami

* vypracovanie daňových priznaní

Danica Oravcová

Jesenského 54

911 01 Trenčín

 

Telefón: +421 905 238970

E-mail: danicaoravcova@gmail.com